OSX: How to Restart the Touchbar

Rating: 5
sudo pkill TouchBarServer; sudo killall “ControlStrip”;